ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОНЛАЙН

Предоставянето на лична информация на уебсайта на „Комихрис“ ООД не е задължително. Въпреки това, за да имате достъп до определени опции и услуги на нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите съответна лична информация, като информация за контакт (имена, имейл адрес и т.н.). Имате право да оттеглите съгласието си за използването на Вашите данни по всяко време. Пълното съдържание на фирмената ни Политика за защита на личните данни е публикувана на уебсайта на лабораторията www.komihris.com, и/или може да Ви бъде представена на място във фирменият ни офис.

Споделяйки свои лични данни, ние ще ги съхраним, съобразно приложимите закони и изисквания, както и на правилата за защита на личните данни. Личната информация, която предоставяте чрез нашия уебсайт, може да се използва от компанията за обратна връзка, HR, маркетинг и други свързани с бизнеса цели. Възможно е да споделим част от тях с бизнес партньори от трети страни, които ни помагат с инициативи като изпълнение на поръчки, оперативни бизнес въпроси (набиране на персонал, финансови дейности и т.н.) или подобряването на нашата мрежа чрез мерки за защита на информацията Ви по начин, съответстващ на тази политика. Ние не закупуваме и продаваме Вашата информация и не я споделяме с трети страни.

• Съществуват ограничен брой правни ситуации, при които от нас се изисква да споделяме част от вашата информация, като например във връзка с регулаторни или правни въпроси, когато това е необходимо за безопасността и сигурността. Във възникнали такива случаи, ние ограничаваме прехвърлянето на информация до тази, която е от значимост при дадените обстоятелства и, доколкото е необходимо, изисква от получателя да поддържа еквивалентно ниво на защита на данните.
• Предприехме нужните мерки, за да защитим поверителността на Вашата информация и да я защитим от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или неоторизиран достъп. Моля, имайте предвид, че въпреки усилията ни, винаги има риск от неправомерен достъп до данните Ви. Любезно Ви напомняме да защитите всички пароли и потребителски идентификатори, които можете да получите за ограничени секции от нашият сайт, и да се свържете с нас незабавно, ако смятате, че са компрометирани.
• Ако трябва да актуализирате или коригирате личната си данни, можете да го направите като се свържете с нас на посочената по-долу информация за контакт.
• Ние непрекъснато предприемаме стъпки, за да гарантираме, че Вашата лична информация, подадена при нас, е възможно най-точна и актуална. Казвайки това, Ви молим да се свържете с нас и да актуализирате информацията си, когато е необходимо.
• В съответствие с приложимите закони можете да получите достъп или да поискате коригиране на Вашата информация, която сме запазили, да възразявате срещу обработката на данните Ви, или да поискате да изтрием информацията Ви. Както вече бе споменато по-горе, Вие винаги ще имате право да оттеглите съгласието си за използването на Вашите данни.

КОНТАКТИ

При възникнали въпроси относно нашите практики за поверителност на данни, моля, свържете се с нас на адреса, предоставен по-долу:

Комихрис ООД

Пловдив 4000
бул. Кукленско шосе №67

Phone: +359 32 66 96 11
Mobile: +359 878 669 677
Email: komihris_bg@abv.bg