Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Киселинност БДС 3485 20.00 лв. +
Захари ВЛМ 33HPLC 20.00 лв. +
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 35.00 лв. +
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 35.00 лв. +
Ацесулфам К БДС EN 12856 40.00 лв. +
Аспартам БДС EN 12856 40.00 лв. +
Захарин БДС EN 12856 40.00 лв. +
Патулин БДС EN 14177 105.00 лв. +
Сухо вещество БДС 3485 10.00 лв. +
Енергийна стойност/Калоричност БДС 3485 20.00 лв. +
Кофеин/Caffeine БДС ISO 20481 40.00 лв. +
Органолептично изпитване БДС 3485 6.00 лв. +
Цикламат БДС EN 12857 40.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2, БДС 3485 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831, БДС 3485 20.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС 3485 10.00 лв. +
Всички услуги