Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Киселинност БДС 3485 24.00 лв. +
Захари ВЛМ 33HPLC 24.00 лв. +
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 42.00 лв. +
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 42.00 лв. +
Ацесулфам К БДС EN 12856 48.00 лв. +
Аспартам БДС EN 12856 48.00 лв. +
Захарин БДС EN 12856 48.00 лв. +
Патулин БДС EN 14177 126.00 лв. +
Сухо вещество БДС 3485 12.00 лв. +
Енергийна стойност/Калоричност БДС 3485 24.00 лв. +
Кофеин/Caffeine БДС ISO 20481 48.00 лв. +
Органолептично изпитване БДС 3485 7.20 лв. +
Цикламат БДС EN 12857 48.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2, БДС 3485 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831, БДС 3485 24.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС 3485 12.00 лв. +
Всички услуги