Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Относителна плътност БДС ISO 279 7.20 лв. +
Коефициент на пречупване БДС ISO 280 9.60 лв. +
Хроматографски профили БДС ISO 11024-1, БДС ISO 11024-2 120.00 лв. +
Органолептично изпитване БДС 9200 7.20 лв. +
Ароматични алергени в потребителски продукти БДС EN 16274 162.00 лв.
Ъгъл на въртене на равнината на поляризация БДС ISO 592 18.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Всички услуги