Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Влага/Сухо вещество БДС ISO 6496 12.00 лв. +
Белтък/Суров протеин БДС EN ISO 5983-1 42.00 лв. +
Сурови мазнини/Мазнини БДС 11374 21.60 лв. +
Пепел обща/Сурова пепел БДС 11374 12.00 лв. +
Пепел неразтворима в 10% солна киселина БДС 754 12.00 лв.
Киселинност БДС 11374 24.00 лв. +
Хлориди БДС 11374 15.60 лв. +
Сурови влакнини БДС 11374 42.00 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 24.00 лв. +
Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 БДС EN ISO 16050 132.00 лв. +
Охратоксин А ISO 15141 132.00 лв. +
Зеараленон БДС EN 15792 132.00 лв. +
Деоксиниваленол БДС EN 15791 132.00 лв. +
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 96.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 228.00 лв. +
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 42.00 лв. +
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 42.00 лв. +
Въглехидрати ВЛМ22 24.00 лв. +
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 144.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Водна активност БДС ISO 18787 18.00 лв. +
Фосфор БДС 11374 54.00 лв. +
Примеси БДС ISO 605 4.80 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 12.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 36.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1/A1 36.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 16.80 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 18.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC 21.60 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 24.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 28.80 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 28.80 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 16.80 лв. +
Бацилус субтилис/мезентерикус (Bacillus subtilis/mesentericus) БДС 15090 18.00 лв. +
Всички услуги