Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Пепел обща БДС 7646 12.00 лв. +
Белтък БДС 14431, БДС 15438 42.00 лв. +
рН БДС 11688 7.20 лв.
Нитрати БДС EN 12014-2 30.00 лв.
Хлориди БДС 7168 15.60 лв.
Влага/Сухо вещество БДС 15437 12.00 лв. +
Свободна мазнина БДС 6997 21.60 лв. +
Мазнини БДС 8549 21.60 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 24.00 лв.
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 96.00 лв.
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 228.00 лв.
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 42.00 лв.
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 42.00 лв.
Въглехидрати ВЛМ22 24.00 лв. +
Хранителни фибри(влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 144.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV(Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Органолептично изпитване БДС 1035 7.20 лв.
Водна активност БДС ISO 18787 18.00 лв.
Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) ВЛМ 69HPLC 30.00 лв.
Общ серен двуокис БДС 11709 36.00 лв.
Цикламат БДС EN 12857 48.00 лв.
Захарин БДС EN 12856 48.00 лв.
Аспартам БДС EN 12856 48.00 лв.
Ацесулфам К БДС EN 12856 48.00 лв.
Отцедено тегло в % от нетната маса БДС 7181:1981 4.80 лв.
Азот по Келдал ВЛМ71 Kjeldahl 42.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 36.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 12.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 36.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 36.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 16.80 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 18.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 21.60 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 24.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 28.80 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 28.80 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 16.80 лв. +
Мезофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035, БДС 6916 19.20 лв.
Термофилни аероби и факултативни анаероби БДС 1035, БДС 6916 18.00 лв.
Термофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035, БДС 6916 19.20 лв.
Всички услуги