Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Пепел обща БДС 7646 10.00 лв. +
Белтък БДС 14431, БДС 15438 35.00 лв. +
рН БДС 11688 6.00 лв.
Нитрати БДС EN 12014-2 25.00 лв.
Хлориди БДС 7168 13.00 лв.
Влага/Сухо вещество БДС 15437 10.00 лв. +
Свободна мазнина БДС 6997 18.00 лв. +
Мазнини БДС 8549 18.00 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 20.00 лв.
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 80.00 лв.
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 190.00 лв.
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 35.00 лв.
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 35.00 лв.
Въглехидрати ВЛМ22 20.00 лв. +
Хранителни фибри(влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 120.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV(Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Органолептично изпитване БДС 1035 6.00 лв.
Водна активност БДС ISO 18787 15.00 лв.
Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) ВЛМ 69HPLC 25.00 лв.
Общ серен двуокис БДС 11709 30.00 лв.
Цикламат БДС EN 12857 40.00 лв.
Захарин БДС EN 12856 40.00 лв.
Аспартам БДС EN 12856 40.00 лв.
Ацесулфам К БДС EN 12856 40.00 лв.
Отцедено тегло в % от нетната маса БДС 7181:1981 4.00 лв.
Азот по Келдал ВЛМ71 Kjeldahl 35.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 20.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв. +
Мезофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035, БДС 6916 16.00 лв.
Термофилни аероби и факултативни анаероби БДС 1035, БДС 6916 15.00 лв.
Термофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035, БДС 6916 16.00 лв.
Всички услуги