Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Белтък БДС 3412 35.00 лв. +
Влага/Сухо вещество БДС 3412 10.00 лв. +
Мазнини БДС 3412 18.00 лв. +
Пепел обща ISO 2171 10.00 лв. +
Киселинност БДС 3412 10.00 лв.
Готварска сол БДС 3412 13.00 лв. +
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 80.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 190.00 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 20.00 лв. +
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 35.00 лв. +
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 35.00 лв. +
Въглехидрати ВЛМ22 20.00 лв. +
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 120.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Органолептично изпитване БДС 3412 6.00 лв. +
Влага на средината БДС 3412 8.00 лв. +
Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 БДС EN ISO 16050 110.00 лв.
Охратоксин А БДС EN ISO 15141-2 110.00 лв.
Зеараленон БДС EN 15792 110.00 лв.
Деоксиниваленол БДС EN 15791 110.00 лв.
Водна активност БДС ISO 18787 15.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46 350.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 20.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв. +
Бацилус субтилис/мезентерикус (Bacillus subtilis/mesentericus) БДС 16939 15.00 лв. +
Всички услуги