Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Титруема киселинност БДС 6996 24.00 лв. +
Пепел обща БДС 7646 12.00 лв. +
Белтък БДС 14431, БДС 15438 42.00 лв. +
рН БДС 11688 7.20 лв. +
Нитрати БДС EN 12014-2 30.00 лв. +
Хлориди БДС 7168 15.60 лв. +
Влага/Сухо вещество БДС 15437 12.00 лв. +
Свободна мазнина БДС 6997 21.60 лв. +
Мазнини БДС 8549 21.60 лв. +
Захари (Общи) БДС 7169 24.00 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 24.00 лв. +
Разтворими вещества БДС 17257 9.60 лв. +
Патулин БДС EN 14177 126.00 лв. +
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 96.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 228.00 лв. +
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40HPLC 48.00 лв. +
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40HPLC 48.00 лв. +
Въглехидрати ВЛМ22 24.00 лв. +
Хранителни фибри(влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 144.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV(Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Органолептично изпитване БДС 1035 7.20 лв. +
Водна активност БДС ISO 18787 18.00 лв. +
Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) ВЛМ 69HPLC 30.00 лв. +
Общ серен двуокис БДС 11709 т.1.2 36.00 лв. +
Цикламат БДС EN 12857 48.00 лв.
Захарин БДС EN 12856 48.00 лв.
Аспартам БДС EN 12856 48.00 лв.
Ацесулфам К БДС EN 12856 48.00 лв.
Отцедено тегло в % от нетната маса БДС 7181:1981 4.80 лв.
Азот по Келдал ВЛМ71 Kjeldahl 42.00 лв.
Нишесте/Скорбяла Регламент (EC) № 118/2010 приложение I 120.00 лв. +
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1, БДС 1035, БДС 6916 18.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 36.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1/A1 36.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 16.80 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 18.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC 21.60 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС 1035, БДС 6916 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 24.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 28.80 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 28.80 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 16.80 лв. +
Мезофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035, БДС 6916 19.20 лв. +
Термофилни аероби и факултативни анаероби БДС 1035, БДС 6916 18.00 лв. +
Термофилни анаеробни микроорганизми БДС 1035, БДС 6916 19.20 лв. +
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa БДС EN ISO 13720 21.60 лв. +
Всички услуги