Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Микробиологични изпитвания      
Общ брой микроорганизми ISO 18593, БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 7.20 лв. +
Плесени и дрожди ISO 18593, БДС ISO 21527-1 12.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1/A1 9.60 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 14.40 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) ISO 18593, БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 1 7.20 лв. +
Колиформи ISO 18593, ISO 4832, ISO 4831 7.20 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) ISO 18593, БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC 12.00 лв. +
Ентеробактериацеа БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 9.60 лв. +
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa ISO 18593:2018, БДС EN ISO 13720:2010 7.20 лв.
Всички услуги