Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Органолептично изпитване БДС 9200, БДС 3741, БДС 10751, БС-I-01/2002 част 1, БС-I-02/2002 част 1, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-04/2004 част 1, БС-I-05 /2004 част 1, БС-I-06/2006 част 1 6.00 лв. +
Влага и летливи вещества БДС 3741 10.00 лв. +
рН БДС 3741, БС-II-02/2006 6.00 лв. +
Емулсионна стабилност БДС 3741 10.00 лв. +
Термостабилност БДС 3741, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-01 част 2 25.00 лв. +
Водна активност ВЛМ1Novasina 15.00 лв. +
Относителна плътност БДС ISO 279 6.00 лв. +
Коефициент на пречупване БДС ISO 280 8.00 лв. +
Butyl paraben/Butyl parahydroxybenzoate (Бутил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв. +
Methyl paraben/Methyl parahydroxybenzoate (Метил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв. +
Ethyl paraben/ Ethyl parahydroxybenzoate (Етил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв. +
Рropyl paraben/Propyl parahydroxybenzoate (Пропил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв. +
Isobutyl paraben/Isobutyl Parahydroxybenzoate (Изобутил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв. +
Свободен амоняк БДС 10751, БС-І-01част 2 20.00 лв. +
Свързан амоняк БДС 10751, БС-І-01/2002 част 2 5.00 лв. +
Водороден пероксид ВЛМ72 10.00 лв. +
Катионактивно вещество БДС EN ISO 2871-1, БДС EN ISO 2871-2 20.00 лв. +
Анионни повърхностноактивни вещества БДС 10751 20.00 лв. +
Общо съдържание на повърхностноактивни вещества БДС 9025 16.00 лв. +
Общо съдържание на мастни вещества ВЛМ64 30.00 лв. +
Съдържание на вода БДС 9200, БС-І-01/2002 част 2 30.00 лв. +
Етанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв. +
Метанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв. +
Етерично масло БС-II-02/2006 25.00 лв. +
Идентичност на етерично масло във флорални води БДС ISO 11024-1, БДС ISO 11024-2 135.00 лв.
Вискозитет Брукфилд V2R 10.00 лв.
Вода по метод на Karl Fischer БДС ISO 11021 60.00 лв.
Осапунително число БДС EN ISO 3657 18.00 лв.
Йодно число БДС EN ISO 3961 25.00 лв.
Естерно число БДС ISO 709 18.00 лв.
Бензоена киселина ВЛМ 40 35.00 лв.
Сорбинова киселина ВЛМ 40 35.00 лв.
Токофероли /vit. E/ БДС EN ISO 9936 100.00 лв.
Изопропанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв.
Танини ВЛМ 29 15.00 лв.
Флавоноиди ВЛМ 13 15.00 лв.
Сух остатък БДС 3741 8.00 лв.
Кофеин БДС ISO 20481 40.00 лв.
Капсаицин ISO 7543-2 80.00 лв.
Пиперин ISO 11027 55.00 лв.
Бетакаротен ВЛМ 17 30.00 лв.
Ароматични алергени в потребителски продукти БДС EN 16274 135.00 лв.
Съдържание на абсолю БДС 17381 30.00 лв.
Общ флуор в пасти за зъби БДС EN ISO 11609 50.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) БДС EN ISO 21149, БДС ЕN ISO 16212 20.00 лв. +
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби/ОМЧ БДС EN ISO 21149, БДС 3741 10.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ЕN ISO 16212, БДС 3741 10.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС EN ISO 21150 15.00 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 22717 18.00 лв. +
Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 22718 18.00 лв. +
Кандида албиканс (Candida albicans) БДС EN ISO 18416 10.00 лв. +
Ефикасност на консервираща система на козметичен продукт БДС EN ISO 11930 250.00 лв. +
Всички услуги