Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Органолептично изпитване БДС 9200, БДС 3741, БДС 10751, БС-I-01/2002 част 1, БС-I-02/2002 част 1, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-04/2004 част 1, БС-I-05 /2004 част 1, БС-I-06/2006 част 1 7.20 лв. +
Влага и летливи вещества БДС 3741 12.00 лв. +
рН БДС 3741, БС-II-02/2006 7.20 лв. +
Емулсионна стабилност БДС 3741 12.00 лв. +
Термостабилност БДС 3741, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-01 част 2 30.00 лв. +
Водна активност ВЛМ1Novasina 18.00 лв. +
Относителна плътност БДС ISO 279 7.20 лв. +
Коефициент на пречупване БДС ISO 280 9.60 лв. +
Butyl paraben/Butyl parahydroxybenzoate (Бутил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв. +
Methyl paraben/Methyl parahydroxybenzoate (Метил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв. +
Ethyl paraben/ Ethyl parahydroxybenzoate (Етил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв. +
Рropyl paraben/Propyl parahydroxybenzoate (Пропил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв. +
Isobutyl paraben/Isobutyl Parahydroxybenzoate (Изобутил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв. +
Свободен амоняк БДС 10751, БС-І-01част 2 24.00 лв. +
Свързан амоняк БДС 10751, БС-І-01/2002 част 2 6.00 лв. +
Водороден пероксид ВЛМ72 12.00 лв. +
Катионактивно вещество БДС EN ISO 2871-1, БДС EN ISO 2871-2 24.00 лв. +
Анионни повърхностноактивни вещества БДС 10751 24.00 лв. +
Общо съдържание на повърхностноактивни вещества БДС 9025 19.20 лв. +
Общо съдържание на мастни вещества ВЛМ64 36.00 лв. +
Съдържание на вода БДС 9200, БС-І-01/2002 част 2 36.00 лв. +
Етанол ВЛМ 38 GC FID 24.00 лв. +
Метанол ВЛМ 38 GC FID 24.00 лв. +
Етерично масло БС-II-02/2006 30.00 лв. +
Идентичност на етерично масло във флорални води БДС ISO 11024-1, БДС ISO 11024-2 162.00 лв.
Вискозитет Брукфилд V2R 12.00 лв.
Вода по метод на Karl Fischer БДС ISO 11021 72.00 лв.
Осапунително число БДС EN ISO 3657 21.60 лв.
Йодно число БДС EN ISO 3961 30.00 лв.
Естерно число БДС ISO 709 21.60 лв.
Бензоена киселина ВЛМ 40 42.00 лв.
Сорбинова киселина ВЛМ 40 42.00 лв.
Токофероли /vit. E/ БДС EN ISO 9936 120.00 лв.
Изопропанол ВЛМ 38 GC FID 24.00 лв.
Танини ВЛМ 29 18.00 лв.
Флавоноиди ВЛМ 13 18.00 лв.
Сух остатък БДС 3741 12.00 лв.
Кофеин БДС ISO 20481 48.00 лв.
Капсаицин ISO 7543-2 96.00 лв.
Пиперин ISO 11027 66.00 лв.
Бетакаротен ВЛМ 17 HPLC 66.00 лв.
Ароматични алергени в потребителски продукти БДС EN 16274 162.00 лв.
Съдържание на абсолю БДС 17381 36.00 лв.
Общ флуор в пасти за зъби БДС EN ISO 11609 60.00 лв.
Ъгъл на въртене на равнината на поляризация БДС ISO 592 18.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв.
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв.
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв.
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв.
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв.
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) БДС EN ISO 21149, БДС ЕN ISO 16212 24.00 лв. +
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби/ОМЧ БДС EN ISO 21149 12.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ЕN ISO 16212 12.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС EN ISO 21150 18.00 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 22717 21.60 лв. +
Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 22718 21.60 лв. +
Кандида албиканс (Candida albicans) БДС EN ISO 18416 12.00 лв. +
Ефикасност на консервираща система на козметичен продукт БДС EN ISO 11930 300.00 лв. +
Всички услуги