Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 БДС EN 14123, БДС EN ISO 16050 132.00 лв. +
Мазнини БДС 12896, БДС EN ISO 659 21.60 лв. +
Влага/Сухо вещество БДС EN ISO 665 12.00 лв. +
Мастнокиселинен състав/Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 96.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 228.00 лв. +
Суров протеин БДС EN ISO 5983-1 42.00 лв. +
Сурови влакнини БДС EN ISO 6865 42.00 лв. +
Охратоксин А ISO 15141 132.00 лв.
Киселинно число/ Киселинност/ Свободни мастни киселини БДС EN ISO 660 24.00 лв.
Пероксидно число БДС EN ISO 3960 30.00 лв.
Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 24.00 лв.
Въглехидрати ВЛМ22 24.00 лв.
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 144.00 лв.
Пепел обща/Сурова пепел ISO 2171 12.00 лв.
Примеси БДС ISO 605 4.80 лв.
Органолептично изпитване 7.20 лв.
Водна активност БДС ISO 18787 18.00 лв.
Сол метод на Мор 15.60 лв.
Холестерол ВЛМ 46 420.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 12.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 36.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 36.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 16.80 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 18.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC 21.60 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831т.9.1 24.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 28.80 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 28.80 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 16.80 лв. +
Всички услуги