Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 БДС EN 14123, БДС EN ISO 16050 110.00 лв. +
Мазнини БДС 12896, БДС EN ISO 659 18.00 лв. +
Влага/Сухо вещество БДС EN ISO 665 10.00 лв. +
Мастнокиселинен състав/Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC-FID 80.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ63GC-FID 190.00 лв. +
Суров протеин БДС EN ISO 5983-1 35.00 лв. +
Сурови влакнини БДС EN ISO 6865 35.00 лв. +
Охратоксин А ISO 15141 110.00 лв.
Киселинно число/ Киселинност/ Свободни мастни киселини БДС EN ISO 660 20.00 лв.
Пероксидно число БДС EN ISO 3960 25.00 лв.
Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 20.00 лв.
Въглехидрати ВЛМ22 20.00 лв.
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 120.00 лв.
Пепел обща/Сурова пепел ISO 2171 10.00 лв.
Примеси БДС ISO 605 4.00 лв.
Органолептично изпитване 6.00 лв.
Водна активност БДС ISO 18787 15.00 лв.
Сол метод на Мор 13.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46 350.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831т.9.1 20.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв. +
Всички услуги