Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Влага/Сухо вещество БДС 5712 12.00 лв. +
Хлориди/Натриев хлорид БДС 7168 15.60 лв. +
Мазнини БДС 8549 21.60 лв. +
рН БДС 1323 7.20 лв. +
Пепел обща БДС 9373 12.00 лв. +
Нитрити ВЛМ 2UV-VIS 13.80 лв. +
Белтък БДС 9374 42.00 лв. +
Водна активност ВЛМ 1Novasina, БДС ISO 18787 18.00 лв. +
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини ВЛМ 63GC FID 96.00 лв. +
Въглехидрати ВЛМ 22 24.00 лв. +
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 144.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Органолептично изпитване БДС 1323, БДС 9381 7.20 лв. +
Амоняк по Неслер БДС 1323 7.20 лв.
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40HPLC 42.00 лв.
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40HPLC 42.00 лв.
Съдържание на вода в разфасовки от домашни птици Регламент 543/17.06.08/, Приложение 8 51.60 лв.
Азот по Келдал ВЛМ71 Kjeldahl 42.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46 420.00 лв.
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза ВЛМ33HPLC 24.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 12.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) / Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 27.60 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1/A1 17.40 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 16.80 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 9.60 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC 21.60 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 24.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 28.80 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 28.80 лв. +
Антибиотици и сулфонамиди БДС 1323 28.80 лв. +
Кампилобактер специес, (Campylobacter spp.) БДС EN ISO 10272-2 28.80 лв.
Брохотрикс термосфакта (Brochtrix thermosphacta) БДС ISO 13722 24.00 лв.
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa БДС EN ISO 13720 21.60 лв.
Всички услуги