Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Органолептично изпитване БДС 3050 10.00 лв.
Водно съдържание БДС 3050 10.00 лв.
Редуциращи захари ВЛМ 33HPLC 20.00 лв.
Захароза ВЛМ 33HPLC 20.00 лв.
Неразтворими във вода вещества(примеси) БДС 3050, ВЛМ73 8.00 лв.
Минерални вещества/пепел БДС 3050, ВЛМ73 10.00 лв.
Обща(Свободна)киселинност БДС 3050, ВЛМ73 15.00 лв.
Диастазна активност по Gote БДС 3050 25.00 лв.
Диастазна активност по Shade ВЛМ73 25.00 лв.
Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) ВЛМ 69HPLC 25.00 лв.
Електропроводимост ВЛМ73 10.00 лв.
pH ВЛМ73 6.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв.
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв.
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв.
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв.
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв.
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв.
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв.
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв.
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв.
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв.
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв.
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв.
Калий/K ВЛМ70AAS 18.00 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв.
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв.
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв.
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв.
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв.
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв.
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв.
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 20.00 лв.
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв.
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв.
Бацилус цереус(Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв.
Всички услуги