Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Органолептично изпитване БДС 1549 6.00 лв.
Влага и летливи вещества БДС ISO 672 15.00 лв.
рН БДС EN 1262 6.00 лв.
Емулсионна стабилност БДС 3741 10.00 лв.
Термостабилност БДС 3741, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-01 част 2 25.00 лв.
Водна активност ВЛМ1Novasina 15.00 лв. +
Относителна плътност БДС ISO 279 6.00 лв. +
Коефициент на пречупване БДС ISO 280 8.00 лв. +
Butyl paraben/Butyl parahydroxybenzoate (Бутил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Methyl paraben/Methyl parahydroxybenzoate (Метил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Ethyl paraben/ Ethyl parahydroxybenzoate (Етил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Рropyl paraben/Propyl parahydroxybenzoate (Пропил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Isobutyl paraben/Isobutyl Parahydroxybenzoate (Изобутил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Катионактивно вещество БДС EN ISO 2871-1, БДС EN ISO 2871-2 20.00 лв. +
Анионни повърхностноактивни вещества БДС 10751, БДС 9025 20.00 лв. +
Общо съдържание на повърхностноактивни вещества БДС 9025 16.00 лв. +
Общо съдържание на мастни вещества БДС ISO 685 30.00 лв.
Съдържание на вода БДС 9200, БС-І-01/2002 част 2 30.00 лв.
Етанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв.
Метанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв.
Вещества, неразтворими в етанол БДС ISO 673 25.00 лв.
Вещества, неразтворими във вода БДС 1549 25.00 лв.
Свободни алкали БДС ISO 684 35.00 лв.
Общи алкали БДС ISO 685 40.00 лв.
Хлориди БДС ISO 457 30.00 лв.
Свободни мастни киселини БДС 1549 35.00 лв.
Мастни киселини БДС 1549 40.00 лв.
Активен хлор ВЛМ 36 15.00 лв.
% натриева основа/NaOH ВЛМ 37 12.00 лв.
% солна киселина/HCl ВЛМ 37 12.00 лв.
% фосфорна киселина ВЛМ 37 12.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) БДС EN ISO 21149, БДС ЕN ISO 16212 20.00 лв. +
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби/ОМЧ БДС EN ISO 21149 10.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ЕN ISO 16212 10.00 лв. +
Ешерихия коли(Escherichia coli) БДС EN ISO 21150 15.00 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 22717 18.00 лв. +
Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 22718 18.00 лв. +
Кандида албиканс (Candida albicans) БДС EN ISO 18416 10.00 лв. +
Всички услуги