Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Органолептично изпитване БДС 1549 7.20 лв. +
Влага и летливи вещества БДС ISO 672 18.00 лв. +
рН БДС EN 1262 7.20 лв. +
Емулсионна стабилност БДС 3741 12.00 лв.
Термостабилност БДС 3741, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-01 част 2 30.00 лв.
Водна активност ВЛМ1Novasina 18.00 лв.
Относителна плътност БДС ISO 279 7.20 лв.
Коефициент на пречупване БДС ISO 280 9.60 лв.
Butyl paraben/Butyl parahydroxybenzoate (Бутил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв.
Methyl paraben/Methyl parahydroxybenzoate (Метил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв.
Ethyl paraben/ Ethyl parahydroxybenzoate (Етил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв.
Рropyl paraben/Propyl parahydroxybenzoate (Пропил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв.
Isobutyl paraben/Isobutyl Parahydroxybenzoate (Изобутил парабен) ВЛМ48HPLC 60.00 лв.
Катионактивно вещество БДС EN ISO 2871-1, БДС EN ISO 2871-2 24.00 лв. +
Анионни повърхностноактивни вещества БДС 10751, БДС 9025 24.00 лв. +
Общо съдържание на повърхностноактивни вещества БДС 9025 19.20 лв. +
Общо съдържание на мастни вещества БДС ISO 685 54.00 лв. +
Съдържание на вода БДС 9200, БС-І-01/2002 част 2 36.00 лв.
Етанол ВЛМ 38 GC FID 24.00 лв. +
Метанол ВЛМ 38 GC FID 24.00 лв. +
Вещества, неразтворими в етанол БДС ISO 673 30.00 лв. +
Вещества, неразтворими във вода БДС 1549 30.00 лв. +
Свободни алкали БДС ISO 684 42.00 лв. +
Общи алкали БДС ISO 685 48.00 лв. +
Хлориди БДС ISO 457 36.00 лв. +
Свободни мастни киселини БДС 1549 42.00 лв. +
Мастни киселини БДС 1549 48.00 лв. +
Активен хлор ВЛМ 36 18.00 лв.
% натриева основа/NaOH ВЛМ 37 14.40 лв.
% солна киселина/HCl ВЛМ 37 14.40 лв.
% фосфорна киселина ВЛМ 37 14.40 лв.
Съдържание на глицерин БДС 1549 72.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв.
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв.
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв.
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв.
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв.
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв.
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв.
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв.
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) БДС EN ISO 21149, БДС ЕN ISO 16212 24.00 лв. +
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби/ОМЧ БДС EN ISO 21149 12.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ЕN ISO 16212 12.00 лв. +
Ешерихия коли(Escherichia coli) БДС EN ISO 21150 21.60 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 22717 21.60 лв. +
Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 22718 21.60 лв. +
Кандида албиканс (Candida albicans) БДС EN ISO 18416 12.00 лв. +
Всички услуги