Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Органолептично изпитване БДС 1549 6.00 лв. +
Влага и летливи вещества БДС ISO 672 15.00 лв. +
рН БДС EN 1262 6.00 лв. +
Емулсионна стабилност БДС 3741 10.00 лв.
Термостабилност БДС 3741, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-01 част 2 25.00 лв.
Водна активност ВЛМ1Novasina 15.00 лв.
Относителна плътност БДС ISO 279 6.00 лв.
Коефициент на пречупване БДС ISO 280 8.00 лв.
Butyl paraben/Butyl parahydroxybenzoate (Бутил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Methyl paraben/Methyl parahydroxybenzoate (Метил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Ethyl paraben/ Ethyl parahydroxybenzoate (Етил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Рropyl paraben/Propyl parahydroxybenzoate (Пропил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Isobutyl paraben/Isobutyl Parahydroxybenzoate (Изобутил парабен) ВЛМ48HPLC 50.00 лв.
Катионактивно вещество БДС EN ISO 2871-1, БДС EN ISO 2871-2 20.00 лв. +
Анионни повърхностноактивни вещества БДС 10751, БДС 9025 20.00 лв. +
Общо съдържание на повърхностноактивни вещества БДС 9025 16.00 лв. +
Общо съдържание на мастни вещества БДС ISO 685 45.00 лв. +
Съдържание на вода БДС 9200, БС-І-01/2002 част 2 30.00 лв.
Етанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв. +
Метанол ВЛМ 38 GC FID 20.00 лв. +
Вещества, неразтворими в етанол БДС ISO 673 25.00 лв. +
Вещества, неразтворими във вода БДС 1549 25.00 лв. +
Свободни алкали БДС ISO 684 35.00 лв. +
Общи алкали БДС ISO 685 40.00 лв. +
Хлориди БДС ISO 457 30.00 лв. +
Свободни мастни киселини БДС 1549 35.00 лв. +
Мастни киселини БДС 1549 40.00 лв. +
Активен хлор ВЛМ 36 15.00 лв.
% натриева основа/NaOH ВЛМ 37 12.00 лв.
% солна киселина/HCl ВЛМ 37 12.00 лв.
% фосфорна киселина ВЛМ 37 12.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) БДС EN ISO 21149, БДС ЕN ISO 16212 20.00 лв. +
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби/ОМЧ БДС EN ISO 21149 10.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ЕN ISO 16212 10.00 лв. +
Ешерихия коли(Escherichia coli) БДС EN ISO 21150 15.00 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 22717 18.00 лв. +
Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 22718 18.00 лв. +
Кандида албиканс (Candida albicans) БДС EN ISO 18416 10.00 лв. +
Всички услуги