Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Влага и летливи вещества БДС EN ISO 662 10.00 лв. +
Киселинно число/ Киселинност/Свободни мастни киселини БДС EN ISO 660 20.00 лв. +
Пероксидно число БДС EN ISO 3960 25.00 лв. +
Относителна плътност БДС ISO 279 6.00 лв. +
Водна активност ВЛМ1Novasina 15.00 лв. +
Мастнокиселинен състав/Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини БДС EN ISO 12966-4 80.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини БДС EN ISO 12966-4 190.00 лв. +
Неосапуняеми вещества БДС EN ISO 3596 18.00 лв.
Осапунително число БДС EN ISO 3657 18.00 лв.
Йодно число БДС EN ISO 3961 25.00 лв.
Рефракционен индекс БДС EN ISO 6320 8.00 лв.
Неразтворими примеси БДС EN ISO 663 10.00 лв.
Пепел БДС ISO 6884 10.00 лв.
Естерно число БДС ISO 709 18.00 лв.
Токофероли /vit. E/ БДС EN ISO 9936 100.00 лв.
Органолептично изпитване 6.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46 350.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв.
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв.
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв.
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв.
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв.
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв.
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв.
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 20.00 лв.
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв.
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв.
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв.
Всички услуги