Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Влага и летливи вещества БДС EN ISO 662 10.00 лв. +
Киселинно число/ Киселинност/Свободни мастни киселини БДС EN ISO 660 20.00 лв. +
Пероксидно число БДС EN ISO 3960 25.00 лв. +
Относителна плътност БДС ISO 279 6.00 лв. +
Водна активност ВЛМ1Novasina 15.00 лв. +
Мастнокиселинен състав/Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини БДС EN ISO 12966-4 80.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини БДС EN ISO 12966-4 190.00 лв. +
Неосапуняеми вещества БДС EN ISO 3596 18.00 лв. +
Осапунително число БДС EN ISO 3657 18.00 лв. +
Йодно число БДС EN ISO 3961 25.00 лв. +
Рефракционен индекс БДС EN ISO 6320 8.00 лв. +
Неразтворими примеси БДС EN ISO 663 10.00 лв. +
Пепел БДС ISO 6884 10.00 лв. +
Естерно число БДС ISO 709 18.00 лв.
Токофероли /vit. E/ БДС EN ISO 9936 100.00 лв.
Органолептично изпитване 6.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46 350.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 20.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв. +
Всички услуги