Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Нитрити ВЛМ3UV-VIS 4.80 лв. +
Сулфати ВЛМ4 UV-VIS 9.60 лв. +
Амониев йон ВЛМ5 UV-VIS 9.60 лв. +
Алуминий ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Желязо ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Нитрати ВЛМ8 UV-VIS 4.80 лв. +
Хлориди ВЛМ9 UV-VIS 4.80 лв. +
Манган ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Електропроводимост БДС EN 27888 6.00 лв. +
рН БДС 17.1.4.27, БДС 3424т.1 3.60 лв. +
Цвят БДС 8451 3.60 лв. +
Мирис БДС 8451 3.60 лв. +
Вкус БДС 8451 3.60 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Обща твърдост ВЛМ34 UV-VIS 12.00 лв. +
Остатъчен свободен хлор ВЛМ23 UV-VIS 9.60 лв. +
Флуориди ВЛМ32 UV-VIS 12.00 лв. +
Фосфати ВЛМ12 UV-VIS 9.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AA 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Остатъчен активен хлор (свързан+свободен) ВЛМ23 UV-VIS 9.60 лв. +
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс БДС EN ISO 8467 24.00 лв. +
Мътност БДС EN ISO 7027-1:2016 6.00 лв.
Остатъчен озон ВЛМ 21 9.60 лв.
Разтворен кислород ВЛМ 21 24.00 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми (ОМЧ) при 22°C БДС EN ISO 6222 7.20 лв. +
Общ брой микроорганизми (ОМЧ) при 37°C БДС EN ISO 6222, БДС 17335 7.20 лв. +
Ентерококи/Фекални стрептококи БДС EN ISO 7899-2 12.00 лв. +
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) БДС EN ISO 16266 21.60 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС EN ISO 9308-1/A1 18.00 лв. +
Колиформи БДС EN ISO 9308-1/A1 18.00 лв. +
Клостридия / Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии БДС EN 26461-2 21.60 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 14189 21.60 лв. +
Ешерихия колититър БДС 17335 18.00 лв. +
Колититър БДС 17335 18.00 лв. +
Стафилококов титър БДС 17335 18.00 лв. +
Ентерококов титър БДС 17335 18.00 лв. +
Салмонела(Salmonella spp.) БДС EN ISO 19250 36.00 лв.
Всички услуги