НАШИТЕ РЕСУРСИ

Физико-химична лаборатория

АЦЛИ Комихрис разполага с две физико-химични лаборатории, в които се извършват рутинни химични изпитвания по класически методи. Помещенията, техническите средства и компетентността на персонала отговарят на изискванията на европейските нормативни актове, методите за изпитване и изискванията за акредитация.

НАШИТЕ РЕСУРСИ

Микробиологична лаборатория

АЦЛИ Комихрис разполага с микробиологична лаборатория, работеща по стандартизирани международни методи за изпитване. Помещенията, техническите средства и компетентността на персонала отговарят на изискванията на европейските нормативни актове, методите за изпитване и изискванията за акредитация.

НАШИТЕ РЕСУРСИ

Лаборатория инструментален анализ

Лабораторията за инструментален анализ на АЦЛИ Комихрис извършва изпитвателна дейност, основана на Спектроскопия във видимата и ултравиолетовата област, Атомна спектроскопия, Високоефективна течна и Газова хроматография. Помещенията, техническите средства и компетентността на персонала отговарят на изискванията на европейските нормативни актове, методите за изпитване и изискванията за акредитация.

Физико-химична лаборатория – галерия

Микробиологична лаборатория – галерия

Лаборатория „Инструментален анализ“ – галерия

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

Документи за попълване

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Контакти