Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Цвят–багрилно съдържание по ASTA БДС 466, ISO 7541 15.00 лв. +
Обща пепел БДС ISO 928 10.00 лв. +
Пепел неразтворима във вода БДС ISO 929 10.00 лв. +
Пепел неразтворима в киселина БДС ISO 930 10.00 лв. +
Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 БДС EN 14123 110.00 лв. +
Охратоксин А ISO 15141 110.00 лв. +
Капсаицин/Capsaicinoid ISO 7543-2 80.00 лв. +
Пиперин/Piperine ISO 11027 55.00 лв. +
Влага(метод чрез извличане) БДС ISO 939 25.00 лв. +
Влага и летливи вещества/Сухо вещество БДС EN ISO 665 10.00 лв. +
Летливи(етерични)масла (хидродистилационен метод) БДС EN ISO 6571 25.00 лв. +
Водна активност aw ВЛМ 1/2008 15.00 лв.
Масленост Soxhlet extraction 18.00 лв.
Сол метод на Мор 13.00 лв.
Кофеин/Caffeine БДС ISO 20481 40.00 лв.
Бетакаротен ВЛМ 17 30.00 лв.
Флавоноиди ВЛМ 13 15.00 лв.
Танини ВЛМ 29 15.00 лв.
Азот по Келдал Kjeldahl 35.00 лв.
Примеси БДС ISO 605 4.00 лв.
Органолептично изпитване 6.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41 AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ)/Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 30.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 30.00 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 15.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+A1, БДС EN ISO 6888-2+A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831т.9.1 20.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 14.00 лв. +
Всички услуги