Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Водно съдържание/Сухо вещество БДС 1109 10.00 лв. +
Плътност БДС 1110 4.00 лв. +
Киселинност БДС 1111 5.00 лв. +
Мазнини ISO 2446, ISO 3433, БДС EN ISO 17189, БДС EN ISO 2450 8.00 лв. +
Натриев хлорид БДС 8274 13.00 лв. +
Белтък/Суров протеин БДС 6231, БДС EN ISO 8968-1 35.00 лв. +
Чужда мазнина в млечна мазнина/Чистота на млечна мазнина БДС EN ISO 17678 275.00 лв. +
Афлатоксин М1 БДС EN ISO 14501 100.00 лв. +
Мастнокиселинен състав / Наситени мастни киселини / Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC FID 80.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ 63GC FID 190.00 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза ВЛМ 33HPLC 20.00 лв. +
Пепел обща БДС 6154 10.00 лв. +
Въглехидрати ВЛМ 22 20.00 лв. +
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 120.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC)№ 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Точка на замръзване БДС EN ISO 5764 5.00 лв. +
Водна активност БДС ISO 18787 15.00 лв. +
Органолептично изпитване БДС 15612 6.00 лв. +
Сух безмаслен остатък АМБ, Наредба 30/2000 Прилож. 3 14.00 лв.
Степен на зрялост ВЛМ 66/2014, БДС EN ISO 8968-1:2006 80.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46/2012 350.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 20.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ41AAS 30.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ42 AAS 30.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 18.00 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 18.00 лв. +
Олово/Pb ВЛМ55 AAS 18.00 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ56 AAS 18.00 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 18.00 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 18.00 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 18.00 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 18.00 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 18.00 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 18.00 лв. +
Микробиологични изпитвания
Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби (ОМЧ) / Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 10.00 лв. +
Общ брой микроорганизми на сурово мляко БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 5.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 23.00 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1 14.50 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 14.00 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 8.00 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1+ A1, БДС EN ISO 6888-2+ A1, БДС EN ISO 6888-3+AC 18.00 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС ISO 6611 10.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 20.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 24.00 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 24.00 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 24.00 лв. +
Инхибиращи вещества/Подтискащи вещества БДС 6688 5.00 лв. +
Общ брой соматични клетки БДС EN ISO 13366-1 5.00 лв. +
Характерни микроорганизми в кисело мляко /Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus БДС ISO 7889 20.00 лв.
Съдържание на краве мляко в овче и козе мляко/овче и козе сирене ELISA Ridascreen 1/2015 70.00 лв.
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa БДС EN ISO 13720 18.00 лв.
Bifidobacteria ISO 29981 20.00 лв.
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214 20.00 лв.
Всички услуги