Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Водно съдържание/Сухо вещество БДС 1109 12.00 лв. +
Плътност БДС 1110 4.80 лв. +
Киселинност БДС 1111 6.00 лв. +
Мазнини БДС ISO 19662, ISO 3433, БДС EN ISO 17189, БДС EN ISO 2450 9.60 лв. +
Натриев хлорид БДС 8274 15.60 лв. +
Белтък/Суров протеин БДС 6231, БДС EN ISO 8968-1 42.00 лв. +
Чужда мазнина в млечна мазнина/Чистота на млечна мазнина БДС EN ISO 17678 330.00 лв. +
Афлатоксин М1 БДС EN ISO 14501 120.00 лв. +
Мастнокиселинен състав / Наситени мастни киселини / Ненаситени мастни киселини ВЛМ63GC FID 96.00 лв. +
Транс-изомери на мастни киселини ВЛМ 63GC FID 228.00 лв. +
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза ВЛМ 33HPLC 24.00 лв. +
Пепел обща БДС 6154 12.00 лв. +
Въглехидрати ВЛМ 22 24.00 лв. +
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими AOAC 985.29, AOAC 991.43 144.00 лв. +
Eнергийна стойност Регламент (EC)№ 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) +
Точка на замръзване БДС EN ISO 5764 6.00 лв. +
Водна активност БДС ISO 18787 18.00 лв. +
Органолептично изпитване БДС 15612 7.20 лв. +
Сух безмаслен остатък АМБ, Наредба 30/2000 Прилож. 3 16.80 лв.
Степен на зрялост ВЛМ 66/2014, БДС EN ISO 8968-1:2006 96.00 лв.
Холестерол ВЛМ 46/2012 420.00 лв.
Фосфатазна активност Наредба №30/2000, прил. №9 6.00 лв.
Пероксидазна активност Наредба №30/2000, прил. №10 6.00 лв.
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 24.00 лв. +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Никел/Ni ВЛМ45 AAS 21.60 лв. +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ47 AAS 21.60 лв. +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ57 AAS 21.60 лв. +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ58 AAS 21.60 лв. +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ59 AAS 21.60 лв. +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ60 AAS 21.60 лв. +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ61 AAS 21.60 лв. +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ70 AAS 21.60 лв. +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв. +
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв. +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 36.00 лв.
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 21.60 лв.
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 12.00 лв. +
Общ брой микроорганизми на сурово мляко БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 6.00 лв. +
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 27.60 лв. +
Салмонела (Salmonella spp.) БДС EN ISO 6579-1/A1 17.40 лв. +
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 16.80 лв. +
Ешерихия коли (Escherichia coli) БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 9.60 лв. +
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC 21.60 лв. +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС ISO 6611 12.00 лв. +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831 24.00 лв. +
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) БДС EN ISO 7937 28.80 лв. +
Сулфитредуциращи клостридии ISO 15213 28.80 лв. +
Бацилус цереус (Bacillus cereus) БДС EN ISO 7932 28.80 лв. +
Инхибиращи вещества/Подтискащи вещества БДС 6688 6.00 лв. +
Общ брой соматични клетки БДС EN ISO 13366-1 6.00 лв. +
Характерни микроорганизми в кисело мляко /Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus БДС ISO 7889 24.00 лв. +
Bifidobacteria ISO 29981 24.00 лв. +
Съдържание на краве мляко в овче и козе мляко/овче и козе сирене ELISA Ridascreen 1/2015 84.00 лв.
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa БДС EN ISO 13720 21.60 лв.
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214 24.00 лв.
Всички услуги