АЦЛИ осигури надеждни резултати с нова система Thermo Scientific™ Vanquish™ Core HPLC. Изградена върху платформата Vanquish HPLC, системата Vanquish Core HPLC, която позволи на нашата лаборатория да се развива, за да отговори както на настоящите, така и на бъдещите нужди. Новите подобрения, като наблюдение на състоянието на системата и монитор за разтворители на Vanquish, осигуряват увеличено продуктивно време. Интегриран дисплей и подробни видеоклипове за поддръжка дават възможност на нашите оператори да поддържат поток от висококачествени резултати.