Тази година АЦЛИ обогати Техническата си база с Thermo Scientific TRACE 1310 ISQ 7000/ExtractaBrite EI GC/MS System- газов хроматограф с квадруполен масспектрометър с електронен удар. Интегрирана и напълно автоматизирана система от последно поколение, с висока ефективност и компютърно управление.

Новият GC/MS дава възможност за разширение спектъра на изпитване на етерични масла.